Choose your language:
en lv ru

Game details

Quest Quest (?): (#31) "Я имею Вам кое-что сказать…" Discussion
Game authors: XoXoJl, Wonder Quest.lv, Quest.lv, wmjak
The game complexity factor: 1
Author's factor of game complexity: 1
The game quality index: 6.32
Scenario availability: Unavailable
Game: Quest
Game format: Team
The levels passing sequence: Linear
Start of the game: 5/25/2019 10:00:00 AM (UTC +3)
The beginning of the game in your time zone: (UTC )
The game completion time: 5/26/2019 2:00:00 AM (UTC +3)
In the game participated: 16 teams (statistics)
Game status: Game is not available for playing
Responses in the guest book: 64 messages
The list of administrators who actually had access to the scenario: air, XoXoJl, Wonder Quest.lv, Quest.lv (in detail)
Requested participations 4 teams: Krabiki, Mi neterlji pjatochki,  iTeam, VEIT


TOP-10 of game (full list)

  Teams Finish Bonus Penalty Finish (-bonuses +penalties) Points Rates
  #1  Kadastrai 5/26/2019 1:41:04 AM 5/25/2019 11:27:26 PM 100 6.76
  #2  DRYMTYMTIRYM 5/26/2019 1:57:33 AM 5/25/2019 11:34:17 PM 45 7.58
  #3  Ghostbustеrs 5/26/2019 1:23:42 AM 5/25/2019 11:56:38 PM 40 6.44
  #4  Гольф Шрёдингера 5/26/2019 1:57:41 AM 5/26/2019 1:07:34 AM 35 8
  #5  ЫлапеН 5/26/2019 1:53:40 AM 5/26/2019 1:10:27 AM 30 8.17
  #6  fakE Ntaxi 5/26/2019 1:58:43 AM 5/26/2019 1:14:48 AM 25 6.5
  #7  Kosmonautai 5/26/2019 1:49:06 AM 5/26/2019 2:05:30 AM 20 8
  #8  Tik nesakyk! 5/26/2019 1:58:42 AM 5/26/2019 2:40:28 AM 15 8
  #9  Darwin Awards 5/26/2019 1:31:34 AM 5/26/2019 3:13:48 AM 10 2.05
  #10  Чёрный леггинс 5/26/2019 1:45:59 AM 5/26/2019 3:14:20 AM 5 8

Game rating
Receiving ratings is over.

Photo galleriesFrom game author

Encounter — Я имею Вам кое-что сказать…

Подать заявку

25 мая приглашаем вас на экстремальный автомобильный квест.

Задания не будут иметь местной специфики. Иными словами, будем рады гостям из Литвы и Эстонии.

Игра ориентирована на экипаж. Нагрузка 80% – поле, 20% – штаб.

Привычных заданий будет мало, что будет компенсировано разнообразными и необычными поисковыми уровнями. Логика и нестандарты, большие и маленькие коды, задания на координацию команды — вот это всё.

Авторы ставят целью показать и сказать, а не свести игроков в могилу. Надеемся, что вы будете нам здоровы. :)

 

Особенности игры

 • Игра будет предоставлена на русском, латышском и английском языках.
 • Место проведения игры: Рига + 80км. Финиш не в Риге.
 • Примерный пробег за игру – 250 км.
 • Качество дорог: асфальт, гравий, «хватит, дальше мы пойдем пешком».
 • Ориентировочное время игры: 10-12 часов.
 • Автостоп игры: жесткий, без возможности доиграть текущий уровень.
 • Стоимость участия команды:
  € 40.00 — при подаче заявки в системе до 7:40 20 мая.
  € 45.00 — при подаче заявки в системе после 7:40 20 мая.
  Оплата наличными на старте перед игрой.

 

Подробное описание игры

 

На игре вам понадобятся

 • Команда: один экипаж, максимум 5 человек в автомобиле. Штаб желателен.
 • Заправленный автомобиль.
 • Фонарик у каждого игрока. Рекомендуются также налобные фонари.
 • Ручка или карандаш, несколько листиков бумаги для записей у каждого игрока.
 • Ручные зеркала для поиска уверенно спрятанных кодов.
 • Удобная обувь, перчатки и одежда, которые не жалко испачкать.
 • Болотные сапоги.
 • Ноутбук и/или персональный компьютер. Возможны задания, решение которых невозможно с мобильного устройства.
 • Планшеты или смартфоны с доступом в интернет и GPS.
 • Бинокль.
 • Прозрачный скотч.
 • Лазерная указка.
 • Синий и фиолетовый перманентные маркеры любого цвета.
 • UV фонарик.

 

Ход игры

 • 10:00 – Объявление координат старта в первом задании.
  Время в пути – час от Каменного моста в Риге.
 • 11:30-11:50 – Сбор перед игрой и регистрация команд.
 • 11:50 – Брифинг.
 • 12:00 – Старт.
 • 01:00 – Финиш.
 • 01:00-02:00 – Подсчет результатов, награждение.

 

P.S.

Информация об игре, необходимом инвентаре и т.д. будет обновляться. Новые пункты будут помечены .

Связь с организаторами

Игровая система — Артём — +37129361334

Задания игры — Максим — +37126711173

Encounter — Es gribu Jums pateikt…

Подать заявку

Odesītiem piemīt īpaša attieksme pret dzīvi un humora izjuta. Viņi māk „pateikt”.

25. maijā aicinām jūs piedalīties ekstremālajā pilsētas izlaušanās spēlē.

Spēle ir vairāk domāta ekipāžai. Aktivitātes ekipāžai – 80%, mājas palīgiem – 20%.

Ierasto uzdevumu būs maz, toties jūs gaida dažādi citi izaicinājumi: lieli un mazi kodi, nestandarti, rēbusi un mīklas, komandas koordinācijas uzdevumi utt.

Autori liek par mērķi parādīt un pateikt, nevis mocīt spēlētājus. Līdz ar to pat jaunajām komandām nav jābaidās piedalīties.

 

Par spēli

 • Spēles valoda: latviešu, angļu un krievu.
 • Spēles teritorija: Rīga + 80 km. Finišs nav Rīgā.
 • Vidējais nobrauktais attālums spēles laikā ir ap 250 km.
 • Ceļu kvalitāte: asfalts, grunts, „tālāk labāk ar kājām”.
 • Orientējošs spēles ilgums: 10-12 stundas.
 • Spēles autostops: stingrs, bez iespējas pabeigt tekošo līmeņi.
 • Komandas dalības maksa:
  € 40.00 — piesakoties sistēmā līdz 20.05.2019. 7:40.
  € 45.00 — piesakoties sistēmā pēc 20.05.2019. 7:40.
  Apmaksa skaidrā naudā pirms starta.

 

Spēles pilns apraksts

 

Spēlei nepieciešams

 • Komanda – viena ekipāža, ne vairāk par 5 cilvēkiem mašīnā. Mājas palīgi ir ieteicami.
 • Auto ar pilnu bāku.
 • Lukturis katram dalībniekam. Ieteicams izmantot arī galvas lukturus.
 • Papīrs un rakstāmpiederumi pierakstiem katram dalībniekam.
 • Rokas spoguļi grūti sasniedzamiem kodiem.
 • Ērti un laika apstākļiem piemēroti apavi, apģērbi un darba cimdi, ko nav žēl sasmērēt spēles laikā.
 • Augsti gumijas zābaki.
 • Portatīvais un/vai stacionārais dators. Var būt uzdevumi kurus nevar atrisināt no mobilās ierīces.
 • Planšetdatori vai viedtālruņi ar interneta pieslēgumu un GPS.
 • Binoklis.
 • Caurspīdīgā līmlenta.
 • Lāzera rādītājs.
 • Zils un violets Jebkuras krasas permanentie marķieri.
 • UV lukturis.

 

Spēles gaita

 • 10:00 – Starta vieta tiks paziņota pirmajā uzdevumā. Brauciena laiks – stunda no Rīgas Akmens tilta.
 • 11:00 – Lokācijas koordinātes tiks paziņotās pirmajā spēles uzdevumā. Braukšanās laiks — ap stundu.
 • 11:30-11:50 – Reģistrācija.
 • 11:50 – Brīfings.
 • 12:00 – Spēles sākums.
 • 01:00 – Spēles finišs.
 • 01:00-02:00 – Visu komandu apbalvošana un afterparty.

 

P.S.

Informācija par spēli, inventāru un citiem jautājumiem tiks papildināta. Jaunie punkti tiks atzīmēti ar

 

Sazināties ar autoriem

Spēles vietne — Artjoms — +37129361334

Spēles uzdevumi — Maksims — +37126711173

Encounter — Es gribu Jums pateikt…

Подать заявку

May 25. Extreme car quest.

Tasks will not have “local factor”. So guests from Lithuania and Estonia are welcome.

The game is focused on the car crew. 80% of content — field players, 20% — headquarters.

There will be a few HQ tasks that will be compensated by various and unusual search levels. Logic and non-standards, large and small codes, team coordination tasks and so on.

The authors aim is to “show and say”, but not make a hardcore game that nobody survives. :)

 

Details

 • The game will be held in Russian, Latvian and English.
 • Game area — Riga + 80 km. Finish not in Riga.
 • Approximate mileage — 250 km.
 • Roads: asphalt, gravel, “that's enough, we better walk”.
 • Estimated game time: 10-12 hours.
 • Game finish: auto, hard, without the ability to finish the current level.
 • Team participation cost: €40.00 — confirming participation until 07:40 May 20,
  €45.00 — confirming participation after 07:40 May 20.
 • Payment in cash at the start of the game.

 

Requirements and equipment

 • Team: one car crew, maximum of 5 people in the car. Headquarters desirable.
 • Refueled car.
 • Flashlight for each player. Head torches are also recommended.
 • Pen or pencil, a few sheets of paper for each player.
 • Hand mirrors to search for hidden codes.
 • Comfortable shoes, gloves, and clothes for dirty obstacles.
 • Waders.
 • Laptop and/or personal computer. There could be tasks unsolvable using a mobile device.
 • Tablets or smartphones with internet access and GPS.
 • Binoculars.
 • Transparent adhesive tape.
 • Laser pointer.
 • Blue and purple Any color permanent markers.
 • UV flashlight.

 

Schedule

 • 10:00 — Announcement of the start coordinates in the first task.
  Driving time — an hour from the Stone Bridge in Riga.
 • 11:30–11:50 — Registration.
 • 11:50 — Briefing.
 • 12:00 — Start.
 • 01:00 — Finish.
 • 02:00 — Rewarding.

 

P.S.

Game information could be updated. New items will be tagged by icon.

 

Contacts

Game System — Artjom — +37129361334

Game Tasks — Maxim — +37126711173

Or via forum.

Forums

12/5/2019 5:47:37 PM
(UTC +2)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2019 ©