Choose your language:
en lv ru

Game details

Quest Quest (?): (#13) "100 codes b.c." Discussion
Game authors: Wonder Quest.lv, HekuToc
The game complexity factor: 1
Author's factor of game complexity: 1
The game quality index: 8.54
Scenario availability: Unavailable
Game: Quest
Game format: Single
The levels passing sequence: Custom (not linear)
Start of the game: 11/7/2015 11:00:00 AM (UTC +2)
The beginning of the game in your time zone: (UTC )
The game completion time: 11/7/2015 8:37:00 PM (UTC +2)
In the game participated: 15 players (statistics)
Game status: Game is not available for playing
Responses in the guest book: 7 messages
The list of administrators who actually had access to the scenario: Wonder Quest.lv, HekuToc, Quest.lv (in detail)
Requested participations 0 players.


TOP-10 of game (full list)

  Participants Finish Bonus Penalty Finish (-bonuses +penalties) Points Rates
  #1  XoXoJl 11/7/2015 5:13:38 PM 11/7/2015 11:40:42 AM 20 9
  #2  voca 11/7/2015 5:13:47 PM 11/7/2015 12:00:56 PM 9 8
  #3  Shmaarts 11/7/2015 5:18:49 PM 11/7/2015 12:16:20 PM 8 9
  #4  jurs 11/7/2015 5:21:06 PM 11/7/2015 12:32:26 PM 7 8
  #5  karlis 11/7/2015 5:23:03 PM 11/7/2015 12:37:46 PM 6 9
  #6  KELDISH 11/7/2015 5:24:35 PM 11/7/2015 12:54:00 PM 5 8
  #7  Mulder45 11/7/2015 5:27:36 PM 11/7/2015 12:55:37 PM 4 9
  #8  ricards 11/7/2015 5:30:32 PM 11/7/2015 12:57:39 PM 3 8
  #9  Ка Тя 11/7/2015 5:31:43 PM 11/7/2015 1:02:46 PM 2 9
  #10  Atis_B 11/7/2015 5:23:24 PM 11/7/2015 1:04:51 PM 1 -

Game rating
Receiving ratings is over.

Photo galleries

"Some photos" (4 photos, author Quest.lv)

From game author

Не секрет, что в Квесте и Энкаунтере важны внимательность и умение быстро собирать коды.

 

Мы давно не играли в хорошие игры, но грядут перемены, так давайте разомнём глаза и ноги.

 

Это будет необычная игра. Каждый сам за себя. Несколько видов кодов с разными нанесением и сложностью.

Всё в одном месте. Никаких перегонов, и тупняков с заданием. Только ты, заброс и коды.

Особенности игры

 • 1 локация, до которой можно добраться на общественном транспорте.
 • 6 заданий на поиск кодов.
 • 100 кодов разной степени сложности.
 • В зачет идет каждый найденный код. Даже, если уровень не пройден полностью.
 • Задания будут даваться на английском языке.

На игре вам понадобятся

 • Ручка или карандаш, несколько листиков бумаги для записей.
 • Удобная обувь, перчатки и одежда, которые не жалко испачкать.
 • Фонарик.
 • Телефон с доступом в интернет.
 • Стоимость участия: € 3.00 с человека наличными на брифинге перед игрой.
 • Дополнительные расходы: около € 5.00 на транспорт.

Рекомендуемый инвентарь

 • Рация PMR для общения с организаторами во время игры. [PMR6 = 446.06875MHz без подканалов]
 • Налобный фонарь.

Ход игры

 • 11:00 – Объявление координат локации в первом задании. Тем, кто поедет на общественном транспорте, в это время надо быть возле ORIGO. На машине от ORIGO ехать меньше часа. 
 • 12:45 – Сбор организаторов и участников у локации. Оплата участия. 
 • 13:30 – Начало игры.
 • 17:30 – Финиш игры.

От автора игры

Aim of the game is improving of searching skills. If you know the difference between marker and spray codes,

this game is for you. Best teams of all EN-community train in this way.

 

As author, I promise to combine codes in different tasks, so it won't be boring. :)

So if you tend to be best team in our community, I strongly recomend to join the game.

 

HekuToc

Nav noslēpums, kā Quest un Encounter spēlētāja prasme ātri meklēt kodus ir ļoti svarīga.

 

Mēs sen neesam spēlējuši labās spēlēs, bet top pārmaiņas, tāpēc ir vērts apgūt iemaņas redzēt un meklēt kodus.

 

Tā būs neparasta spēle. Katrs par sevi. Vairāki kodu uzrakstīšanas veidi ar dažādas sarežģītības pakāpi.

Spēle notiks vienas lokācijas ietvaros. Nekādu uzdevumu un pārbraucienu. Tikai tu, grausts un kodi.

Par spēli

 • 1 lokācijasasniedzama ar sabiedrisko transportu.
 • 6 kodu meklēšanas uzdevumi.
 • 100 kodi ar dažādu grūtības pakāpi .
 • Tiks ieskaitīts katrs spēlētāja atrasts kods, pat ja uzdevums nav izpildīts pilnībā.
 • Spēles uzdevumi tiks publicēti angļu valodā.

Spēlei nepieciešams

 • Papīrs un rakstāmpiederumi pierakstiem.
 • Ērti un laika apstākļiem piemēroti apavi, apģērbi un darba cimdi, ko nav žēl sasmērēt spēles laikā.
 • Lukturis.
 • Telefons ar interneta pieslēgumu.
 • Dalības maksa – € 3.00 no cilvēka. Apmaksa skaidrā naudā uz starta.
 • Papildus izmaksas: ap € 5.00 transportam.

Rekomendēts inventārs

 • PMR rācija sazināšanai ar organizatoriem spēles laikā. [PMR6 = 446.06875MHz bez subtoniem]
 • Galvas lukturis.

Spēles gaita

 • 11:00 – Lokācijas koordinātes tiks paziņotās pirmajā spēles uzdevumā. Tiem kas brauks ar sabiedrisko, ap šo laiku jābut pie ORIGO. Piekļūves laiks no ORIGO ar mašīnu mazāk par stundu. 
 • 12:45 – Organizatoru un dalībnieku sapulce. Dalības apmaksa. 
 • 13:30 – Spēles starts.
 • 17:30 – Spēles finišs.

No spēles autora

Aim of the game is improving of searching skills. If you know the difference between marker and spray codes,

this game is for you. Best teams of all EN-community train in this way.

 

As author, I promise to combine codes in different tasks, so it won't be boring. :)

So if you tend to be best team in our community, I strongly recomend to join the game.

 

HekuToc

What to expect:

 • 1 location can be reached by public transport
 • 6 levels with various tasks
 • 100 codes of different difficulty 
 • each code gives some bonus time. Even if level is completed by timeout effort is not lost.
 • ENG language will be used in task descriptions

 Minimal equipment:

 • flashlight
 • paper for notes
 • mobile phone with internet
 • 3Eur fee + 5Eur for transport expances

Advanced equipment:

 • PMR walkie for communication with orgs [PMR6 = 446.06875MHz  w/o subtones]
 • headlamp
 • gloves

Timetable (draft):

 

11:00 Location coordinates is published in 1st task. If you go by public transport, by this time you should be by the ORIGO. To reach location by car it takes less than 1 hour, from ORIGO.

12:45 Questions

13:30 Game start

17:30 Autostop

 

Disclaimer hideDisclaimer

Aim of the game is improving of searching skills. If you know the difference between marker and spray codes,

this game is for you. Best teams of all EN-community train in this way.

As author, I promise to combine codes in different tasks, so it won't be boring. :)

So if you tend to be best team in our community, i strongly recomend to join the game.

Forums

3/29/2020 5:11:15 AM
(UTC +2)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©